Ostatné kontakty

Lindab a.s.

bezplatná infolinka: 0800 124 944, e-mail: info@lindab.sk 

Sekretariát   053 / 4176 226
Ekonomické oddelenie   053 / 41 76 227, 224
Pobočka Bratislava 0918 887 758 0905 339 853
Pobočka Banská Bystrica 0905 966 206 0905 966 206
Pobočka Nitra 0905 644 952  

 

Obchodné oddelenie

Obchodní manažéri, príjem objednávok
Obchodný referent pre priemyselné stavby, Lindab Construline a ventilácie Mgr. Lukáš Paciga 0905 966 280 lukas.paciga@lindab.sk
Obchodný referent pre NR a BB kraj Ingrid Dovičovičová
0905 644 952 ingrid.dovicovicova@lindab.sk
Obchodný referent pre KE, PO kraj Ing. Katarína Vlková 0905 882 236 katarina.vlkova@lindab.sk
Obchodný referent pre BA, TT, TN, ZA a BB  kraj Ing. Alena Piaková 0905 966 235 alena.piakova@lindab.sk 
Obchodný riaditeľ Ing. Slavomír Janík 0905 966 278 slavomir.janik@lindab.sk
Obchodní zástupcovia pre strešný systém:
pre TN a ZA kraj Ondrej Jašš 0905 966 315 ondrej.jass@lindab.sk
pre PO a KE kraj Ing. Peter Sentpétery 0907 703 912 peter.sentpetery@lindab.sk
pre BB a NR kraj Milan Halčin  0915 932 588 milan.halcin@lindab.sk
pre BA a TT kraj Jozef Suchoň 0907 937 246  jozef.suchon@lindab.sk
Priemyselné stavby 
Obchodný zástupca pre priemyselné stavby Branislav Barč 0915 938 518 branislav.barc@lindab.sk
Obchodný referent pre priemyselné stavby, Lindab Construline a ventilácie Lukáš Paciga 0905 966 280 lukas.paciga@lindab.sk 
Systém ľahkých konštrukcií 
Obchodný zástupca pre stavebný systém Ing. Adrián Gurčík 0918 697 867 adrian.gurcik@lindab.sk
Technik, statik pre systémové riešenia Ing. Jaroslav Zumerling   0905 343 797 jaroslav.zumerling@lindab.sk 
 Ventilácie
Obchodný zástupca pre vzduchotechniku a ventilácie - západ
Ing. Richard Koller 0905 362 794  richard.koller@lindab.sk
Obchodný referent pre priemyselné stavby, Lindab Construline a ventilácie Mgr. Lukáš Paciga 0905 966 280 lukas.paciga@lindab.sk
Obchodný referent, rozpočtár pre ventilácie Martin Bartho 0905 339 853 martin.bartho@lindab.sk
Technik, rozpočtár pre ventilácie Ing. Katarína Kalivodová 0918 887 758 katarina.kalivodova@lindab.sk
Obchodný zástupca pre vzduchotechniku a ventilácie - východ
Ing. Jozef Moskaľ 0905 675 226 jozef.moskal@lindab.sk
Rozpočty, maloobchod
Technik, rozpočtár Ing. Bystrík Štofko 0905 340 902 bystrik.stofko@lindab.sk
Technik, rozpočtár Mária Švehlová   maria.svehlova@lindab.sk
Technik, statik pre systémové riešenia Ing. Jaroslav Zumerling  0905 343 797 jaroslav.zumerling@lindab.sk 
Rozpočty, tech. poradenstvo pobočka BA  Ing. Michal Stanovský 0918 639 168  rozpocty.ba@lindab.sk
Maloobchod Martin Bartho 0905 339 853 martin.bartho@lindab.sk
Marketing a reklama
Marketing Bc. Oľga Danielová 0918 482 050 olga.danielova@lindab.sk
Marketing René Šindlery 0905 063 267 rene.sindlery@lindab.sk
 Ekonomické oddelenie
Finančný manažér Ing. Lenka Badzíková 0905 966 308 lenka.badzikova@lindab.sk
Účtovník, fakturant Mária Polomová 0918 949 561 maria.polomova@lindab.sk
Hlavný účtovník Júlia Babíková
0918 106 147
julia.babikova@lindab.sk
Produkcia
Manažér expedície a dopravy Mgr. Ladislav Puškár 0905 339 792 ladislav.puskar@lindab.sk
Manažér výroby Ing. Martina Szentkerestyová 0905 340 827 martina.szentkerestyova@lindab.sk
Manažér nákupu a logistiky Ing. Ivana Ivanovová  0905 966 254 ivana.ivanovova@lindab.sk
Administratívni personálne oddelenie
Administratívny manažér
Mgr. Silvia Hurňanská 0907 743 621 silvia.hurnanska@lindab.sk
Oddelenie kvality a reklamácií
Reklamačný technik a manažér kvality Ing. Tomáš Geletka 0907 909 621 tomas.geletka@lindab.sk
Vedenie spoločnosti
Výkonný riaditeľ Ing. Slavomír Janík 053/4176 222 slavomir.janik@lindab.sk
Fax
Jamník 053 / 44 92 494
pobočka Banská Bystrica 048 / 41 45 877
pobočka Bratislava

02 / 21 028 912