Eurovent certifikát

Lindab_eurovent-001.jpg

Potrubné systémy Lindab Safe ® Click boli prvé na svete, ktoré dostali prestížny certifikát Eurovent potvrdzujúci zhodu procesov, strojov, surovín, meracích prístrojov a výrobkov s európskymi normami.

safeclick.jpg

Organizácia Eurovent bola založená v roku 1993 a veľmi rýchlo si získala pozíciu najdôležitejšieho certifikačného centra, ktoré sa špecializuje na overovanie technických údajov deklarovaných výrobcami.

Organizácia Eurovent má aktuálne 36 certifikačných programov.

Spoločnosť Lindab dlhodobo spolupracuje s organizáciou Eurovent najmä na softvérových produktoch ICS (Integrated Computer Solutions, ako je nástroj lindQST). Akonáhle Spoločnosť Eurovent zaviedla nový program certifikácie potrubných systémov, ako najväčší výrobca potrubí na svete sme požiadali o certifikáciu pre naše potrubné systémy Lindab Safe Click.

V prípade oceľových potrubných systémov žiadny výrobca nebol schopný splniť požiadavky audítorov – ale my sme uspeli! A tak sme sa stali prvou spoločnosťou, ktorá sa certifikovala v tomto odvetví.

Prečo?

Certifikačný program potrubných systémov od spoločnosti Eurovent má za cieľ zvýšiť úroveň výroby kruhových potrubí a tvaroviek. Zameraním na vyššie štandardy pri výrobe potrubných systémov sa spoločnosť Eurovent sústredila na problematiku úniku vzduchu vo ventilačných systémoch, pretože je to dôležitá súčasť konštrukcie a tesnenia vetracieho systému. Program podporuje celosvetovú prácu na znižovaní všeobecnej spotreby energie ako aj spotreby energie vetracích systémov. Keďže sme proekologicky zmýšľajúcou spoločnosťou, je pre nás prirodzené podporiť túto iniciatívu, aby sme mohli povedať, že robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme prispeli k udržateľnejšej budúcnosti.

 Eurovent_diagram_final.jpgAko to funguje?

Našich 8 výrobných miest pre Lindab Safe, Lindab Safe Click a Centrum Klima bolo aj bude každoročne náhodne kontrolovaných spoločnosťou Eurovent , aby sa zabezpečilo, že všetky výrobky opúšťajúce výrobnú jednotku boli vyrobené podľa normy.  Počas procesu certifikácie tím Eurovent náhodne vybral reprezentatívne prvky z našej ponuky a pri dodržaní metodológie výskumu ich otestoval v laboratóriu, ako aj v našej výrobnej hale. Vlastnosti systému testované v súlade s príslušnými normami zahŕňajú okrem iného:

  • trieda tesnosti
  • limity pre pozitívny a negatívny tlak
  • rozmerová tolerancia

Certifikát Eurovent nie je len prestíž, tento dokument má vysokú hodnotu pre tých, ktorí sa podieľajú na investíciách do stavebníctva. Je to tiež dôkaz, že potrubné systémy Lindab sú najlepšie na trhu s najvyššou tesnosťou a trvanlivosťou.

Skontrolujte platnosť certifikátu: http://www.eurovent-certification.com

eurovent (1).jpg

Výpočet únikov vzduchuCalcleak-001.jpg

Spoločnosť Lindab vyvinula webový nástroj  Calc-Leak na výpočítanie doby návratnosti pridanej investície, ako aj ročnej úspory energie. Taktiež je možné porovnať energetické výhody a úspory medzi jednotlivými triedami tesnosti.

Nástroj nájdete na stránke www.lindQST.com, v 2.stĺpci Výpočet a 5.riadku Únik vzduchu (zvoľte si v ponuke český jazyk)