Fire & Smoke Protect Systémy

Lindab Protipožiarny Systém je kompletný ventilačný systém, ktorý odolá aj vysokým teplotám bez toho aby stratil svoje vlastnosti.

Ventilačný systém ktorý nie je ohňovzdorný, môže prepustiť cez ventiláciu oheň z jednej miestnosti do druhej. Spaliny z ohňa potom môžu ohroziť život ľudí vo vnútri budovy. Preto je veľmi dôležité mať zabudovaný vo ventilácii aj ochranný systém, ktorý zabráni číreniu ohňa a spalín cez ventilačný systém.

Lindab Protipožiarny Systém sa skladá z mnohých častí, ktoré aj keď vznikne oheň, bránia jeho číreniu v potrubiach a to požiarnymi klapkami medzi jednotlivými miestnosťami. To všetko zminimalizuje škody na majetku ale hlavne to čo je dôležitejšie, zachráni ľudské život.

tmp630016599847337985.png

Lindab’s Smoke Control System je navrhnutý na kontrolu spalín vyprodukovaných z ohňa vo vnútri budovy, pričom majú za úlohu ich vyviesť ventilačným systémom von z budovy. Výsledný efekt je, že tlak a teplota sú pod kontrolou, sila ohňa sa týmto tíši a ostatné miestnosti sú ochránené od spalín.

Systém je vyrobený z niekoľkých komponentov, ktoré sú kombináciou dymových klapiek, kompenzátorov a potrubí, ktoré sú stále aj pri vyšších teplotách. Dym je vyvedený z budovy jedným alebo viacerými ventilátormi.

potrubne-systemy.jpg

Kompletnú ponuku produktov rady Fire & Smoke Systems nájdete tu.

 

Pozrite sa aj na naše video, ktoré Vám ukáže ako jednotlivé systémy fungujú.