Súhlasím s tým, aby spoločnosť LINDAB a.s. spracúvala moje osobné údaje, ktoré som jej poskytol/a (napr. meno, priezvisko, email) za účelom zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie a aby ma kontaktovala vybraným spôsobom komunikácie za účelom poskytovania informácií súvisiacich s týmto účelom.

Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu má účinky do budúcnosti. Pokiaľ odvolám súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov, budem vyradený z databázy uchádzačov o zamestnanie a nebudem už dostávať žiadne informácie súvisiace s účelom daného súhlasu. Súhlas môžem odvolať pomocou spôsobov uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov. Týmto spôsobom môžem požiadať aj o opravu, vymazanie alebo zablokovanie svojich osobných údajov. Ďalšie informácie týkajúce sa mojich osobných údajov a práv si môžem prečítať na stránke Zásady ochrany osobných údajov.