Kvalita ocele-základ úspechu

Akosť ocele je laicky povedané, hodnota, ktorá uvádza, nakoľko je daný plech pevný a ako dokáže odolávať pri záťaži vetrom či snehom. V praxi sa však často krát stretnete s plechovými krytinami vyrobenými z mäkších materiálov, ktoré nie sú odporúčané normou. Spoločnosť Lindab používa na výrobu strešných krytín švédsky oceľový plech konštrukčnej akosti S250GD, čo zaručuje jej dlhodobú pevnosť a stabilitu. V dnešnej dobe 90% výrobcov plechových krytín používa plechy ťažnej akosti, ktoré sú „mäkšie“ a tým pádom samozrejme lacnejšie.

Kvalitu strešnej krytiny a jej životnosť zohľadňuje aj množstvo zinku naneseného na oceľovom jadre, ktorého úlohou je zabrániť vzniku korózie na krytine. V našich klimatických podmienkach norma STN EN 508-1 určuje minimálne 200 g/m2, pričom krytiny Lindab túto hodnotu niekoľkokrát prekračujú (275 g/m2 ).

Čo však často krát dostanete od lacnej konkurencie je sotva 100 g/m2, ale nájdu sa aj takí, ktorí sa touto dôležitou vrstvou plechu vôbec nezaoberajú. Veď načo, množstvo pozinku je možné namerať len v laboratórnych podmienkach, takže je veľmi obtiažne ba priam až nemožné túto vrstvu skontrolovať na mieste stavby. Lindab Vám samozrejme vie tieto skutočnosti podložiť hutnými atestmi a certifikátmi výrobcov, od ktorých vstupné materiály nakupuje.

Lindab je švédsky koncern, ktorého úspech je viac ako 50 rokov postavený na kvalite a serióznom prístupe k zákazníkovi. Preto sú kvalitné švédske vstupné materiály pre výrobu krytín zárukou nášho úspechu.

Kvalita ocele pri strešných krytinách Lindab:
  • Všetok vstupný materiál sa nakupuje centrálne cez Lindab Steel vo Švédsku, čím je zabezpečená rovnaká kvalita vstupných materiálov vo všetkých výrobných závodoch Lindab po celom svete
  • Materiály sú testované a kontrolované v špecializovaných laboratóriách
  • Oceľové plechy sa nakupujú len od renomovaných výrobcov a hutí. Náš najväčší dodávateľ ocele je švédsky výrobca SSAB, ktorý patrí vo svete medzi najkvalitnejších výrobcov ocele.
kvalita ocele1.jpg

Lacná plechová krytina z nevhodnej akosti ocele po krupobití

kvalita ocele2.jpg

Korózia na lacnej plechovej krytine

Lindab

  • Pevná švédska oceľ konštrukčnej akosti
  • Vysoká pevnosť a statická únosnosť
  • Vrstva pozinku = 275 g/m2
  • Viac ako 50 ročná švédska tradícia

Lacná konkurencia

  • Tvárne mäkké ocele s nízkou pevnosťou
  • Vrstva pozinku od 0 do 100 g/m2
  • Väčšinou bez záruk od výrobcov plechu (záruka lacnej konkurencie je tak len marketingový ťah)