Systém malých stavieb

Základné informácie

Lindab SBS je systém pre výstavbu montovaných objektov jednoduchého vzhľadu s oceľovou nosnou konštrukciou, opláštenou trapézovým plechom. Stavba má obdlžníkový pôdorys a sedlovú strechu so sklonom 20°.

Opláštenie je v dvoch variantách: Zateplené alebo nezateplené

Rozmery:

  • šírka 3-10 m, mmodul 0,5 m
  • dĺžka 3-20m, modul 1m
  • výška 2,5 - 3,0 - 3,5 k odkvapu

Systém je vhodný pre výstavbu:

  • garáže
  • skaldov
  • dielní
  • kancelárií
  • predajní a pod.

Varianty rámov

bez_presahu.jpg s_presahem.jpg
bez presahu s presahom

 

Pre zateplené objekty a prípady, kedy je použitý systém odvodnenie Lindab Rainline je vhodnejší variant s presahom.

hulin_2.jpghulin_1.jpglindab_1.jpg