Systém obytnej nadstavby

Strešné nadstavby Lindab využívajú technológiu vyvinutú v Škandinávii ako výhodnejšiu alternatívu k dreveným konštrukciám. Technológia sa vyznačuje vynikajucími užitkovými parametrami a veľmi rýchlou montážou.

I. Vysoká pevnosť a stabilita

Vysoká pevnosť a stabilita

Základným stavebným prvkom sú ľahké štrbinové tenkostenné oceľové pozinkované profily s vysokou pevnosťou, z ktorých sa zostavujú stenové moduly. Profily majú špeciálny tvar pre minimalizáciu tepelných mostov.

Variabilita

Princíp vytvorenia stenových modulov umožňuje ich najrôznejšie kombinácie a prispôsobenie sa požiadavkám na rozmery, pôdorysné usporiadanie, rozmiestnenie a veľkosť otvorov. Stenový systém z ľahkých oceľových konštrukcií je vhodný nielen pre konštrukcie nadstavieb, ale i rodinných domov či niekoľkopodlažných bytových domov.

Vysoký tepelný odpor stien a možnosť voľby fasád

Modul steny je v celej šírke vyplnený tepelnou izoláciou, čím je možné dosiahnúť s malou hrúbkou steny vysoké tepelné odpory.

Základná skladba steny
  • fasáda
  • vetruodolná stabilizačná vrstva
  • nosná konštrukcia + tepelná izolácia
  • parotesná fólia
  • vnútorný plášť


Príklady skladieb stien šírky 150 mm a použitých fasád.

1.png trap. plech Lindab

oceľove late KLS

sadrovláknitá doska

izolácia 150 mm

nosný profil RY150

parotesná zábrana

sadrokartón 12,5 mm

 
U = 0,285 W/m2K
2.png disperzná omietka

doska Cetris

izolácia 150 mm

nosný profil RY150

parotesná zábrana

sadrokartón 12,5 mm

 

 
U = 0,292 W/m2K
3.png

minerálna omietka

polystyrén 50 mm

sadrovláknitá doska

izolácia 150 mm

nosný profil RY150

parotesná zábrana

sadrokartón 12,5 mm

 

 

U = 0,204 W/m2K

4.png

drevené palubky

ocelové late KLS

sadrovláknitá doska

izolácia 150 mm

nosný profil RY150

parotesná zábrana

sadrokartón 12,5 mm

 

U = 0,277 W/m2K
5.png

prímurovka - Klinker

vzduchová medzera

sadrovláknitá doska

izolácia 150 mm

nosný profil RY150

parotesná zábrana

sadrokartón 12,5 mm

 

U = 0,277 W/m2K

 

Výhodné pre bývanie

Použité materiály sú zdravotne nezávadné, nevylučujú žiadné alergenty, radón ani toxické plyny, v oceľových konštrukciách sa nedrží vlhkosť a nevznikajú pliesne. Možnosť zvoliť si požadovanú skladbu steny umožňuje dosiahnúť požadované tepelnoizolačné a zvukoizolačné vlastnosti obvodových stien, priečok a stropov. Vnútorný povrch stien nechladne.

Ochrana životného prostredia

Všetky oceľové výrobky obsahujú recyklovateľnú oceľ a po použití môžu byť opäť použité alebo recyklované. Profily sú dodávané na mieru. Zo všetkých použitých materiálov vzniká minimálny odpad, proces výstavby je suchý, stavenisko je čistejšie, nie je potrebná ťažká stavebná technika - celá stavba je tak šetrná k životnému prostrediu a obyvateľom v okolí.

konstrukcia.jpg