Zastrešenie plochých striech

Ak máte neustále problémy súvisiace nielen so zatekaním vašej plochej strechy, máme pre vás riešenie: LindabRoof - systém ľahkých konštrukcií, ktorý umožňuje vybudovať novú šikmú strechu na vašom paneláku. S novou sedlovou strechou, okrem iného, budova dostane nielen nový vzhľad, ale obyvatelia získajú väčší pocit bezpečia a tepla.

1.jpg
Zastrešenie panelákového bytu - Dolný Kubín

 

V čom spočíva princíp LindabRoof?

Je to zastrešenie plochých striech vytvorené z ľahkej oceľovej konštrukcie, ktorá je aplikovateľná na akýkoľvek nosný systém a tvar budovy. Súčasťou systému je kvalitná švédska strešná krytina s doplnkami a odkvapový systém.

Špecializovaný montážny partner tento systém nielen dodá a namontuje, ale môže ho podľa potreby doplniť aj bleskozvodom, či vyhrievanými žľabmi. LindabRoof teda predstavuje skutočne komplexné a definitívne riešenie problémov s plochou strechou od jedného dodávateľa.

Systémy ľahkých konštrukcií Lindab používajú tenkostené oceľové profily na zostavenie vlastnej nosnej konštrukcie stavby alebo jej časti a tým dosahujú jej nízke hmotnosti, v kombinácií s krátkou dobou výstavby, priaznivou cenou s vysokými úžitkovými vlastnosťami.

Zastrešenie plochých striech LindabRoof predstavuje bezúdržbový systém, ktorý sa navyše vyznačuje nehorľavosťou. Strešná krytina LindabCoverline je k dispozícii v 17 farebných odtieňoch. Pozitívom je i možnosť dodatočného zateplenia strechy, jednoduchou pokládkou tepelnej izolácie v novovytvorenom podstrešnom priestore. Okrem toho je dôležité vedieť, že súčasťou dodávky je kompletný návrh systému a vypracovanie statických prepočtov pre projektanta ako aj dielenskej dokumentácie pre montážnu firmu. Samozrejmosťou je tiež odborný dohľad nad priebehom samotnej montáže. Projekt pre stavebné povolenie, ktoré je pri aplikácii novej sedlovej strechy potrebné, nie je súčasťou dodávky Lindab. Ten rieši autorizovaný projektant, ktorému poskytneme všetky potrebné podklady a výpočty. V prípade potreby vám ho vieme odporučiť.

Vzhľadom k tomu, že systém bol vyvinutý a otestovaný v drsných švédskych podmienkach ako aj fakt, že koncern Lindab má tradíciu od roku 1959 dovolíme si tvrdiť, že životnosť 50-60 rokov je skutočne reálna.

Výhody tohto riešenia:

  • komplexný systém sedlovej strechy od jedného dodávateľa
  • individuálne navrhnutý systém
  • ľahká oceľová konštrukcia z tenkostenných pozinkovaných profilov
  • zaťaženie objektu cca 15 kg/m2
  • rýchla montáž cca 40 m2/deň
  • nehorľavý strešný systém
  • jednoduchým položením izolačných rohoží na pôvodnú krytinu je možné dodatočne zatepliť stropy nyjvyššieho podlažia
  • montáž zabezpečená certifikovanou montážnou firmou

Varianty

sedlová, valbová alebo pultová strecha s pozdvihnutou atikou alebo bez nej

Princíp

Väznicový alebo krokvový systém z tenkostenných Z a C profilov kotvených priamo do stropných panelov v mieste nosných stien. Komplexné zastrešenie vrátane výťahových šácht. Súčasťou systému je aj príslušenstvo potrebné k dokonalému fungovaniu strechy.

2.jpg
Ukážka z montáže oceľového väznicového krovu

 

Kompletný systém Lindab

Krov pozostáva z ľahkých a vysoko pevných Z a C profilov. Zastrešenie tvoria trapézové plechy Coverline s farebnou povrchovou úpravou. Odvodnenie je zabezpečené bezúdržbovým odkvapovým systémém Lindab Rainline.

Prednosti konštrukčných systémov Lindab Roof

Komplexné systémové riešenie s individuálnym prístupom

Vývojové oddelenie spol. Lindab vyvinulo komplexný systém, kde každá časť (oceľový profil, krytina, odkvap, skrutka, prestup strechou,...) je zladená s ostatnými časťami. Ich vlastnosti sa dopĺňajú, podporujú, vzájomne si vyhovujú a v ich kombinácií tak dosahujú bezproblémové a efektívne fungovanie celého strešného systému. Naši špecialisti celý systém navrhnú s prihliadnutím na geografickú polohu objektu a architektonické predstavy zákazníka. V procese prípravných prác projektu pre stavebné povolenie (PSP) projektantovi dodáme všetky potrebné výkresy a výpočty. V prípade potreby vieme za poplatok zabezpečiť plnohodnotný PSP. Autorizovaný montážny partner potom celý systém dodá a namontuje spôsobom "na kľúč".

Ľahká konštrukcia kotvená do stropu v module panelového domu  - nad nosnými stenami

Nedochádza tak k preťažovaniu pôvodnej strešnej konštrukcie ani atík, ktoré nie sú pre prenos zvislého zaťaženia určené. celý strešný systém zaťažuje nosný systém budovy cca 15 kg/m2. Možnosť použitia pre priečne aj pozdĺžne nosné systémy objektov.

Strešná krytina - trapézový plech s povrchovou úpravou Polyester

Polyesterový vypaľovaný lak na veľmi kvalitnom pozinkovanom oceľovom plechu zaistí dlhodobú funkčnosť krytiny. Voľba zo 17 farieb umožní spestriť výzor dnešných panelových sídlisk. Trapézový profil LTP45 s výškou vlny 45 mm je dostatočne tuhý, čím celý systém spevní a umožní aj pohyb údržby po ňom. Záruka na poškodenie povrchovej vrstvy je 15 rokov, životnosť overená v drsných škandinávskych podmienkach je viac než trojnásobná.

Nehorľavé materiály

Oceľová konštrukcia je nehorľavá a strešné krytiny Lindab majú posudky na šírenie požiaru strešným plášťom - vhodné do požiarne nebezpečných priestorov.

Rýchla a nízkoodpadová montáž tzv. ”suchou” metódou

Autorizovaný montážny partner je schopný denne zmontovať cca 40 m2 pôdorysnej plochy systému za deň bez nutnosti murárskych či tesárskych prác a príslušného odpadu. Jednotlivé diely systému sa dodávajú v požadovaných rozmeroch, čím sa výrazne znižuje odpadovosť a neporiadok na stavenisku.

Doplnkové prvky strechy

Klampiarske prvky pre riešenie všetkých prestupov vzduchotechniky, kanalizácie a odvetranie podstrešného priestoru, ako aj opláštenie a zastrešenie vyťahových šácht z rovnakého materiálu ako strešná krytina, sú rokmi osvedčené detaily. Súčasťou dodávky je napr. aj nový bleskozvod s revíznou správou.

Variabilita

Systémová nezávislosť dáva možnosť vytvorenia sedlovej strechy, valbovej i pultovej so zvýšenou atikou alebo bez nej.

Dodatočné zateplenie

Tepelná izolácia kladená priamo na pôvodný strešný plášť umožňuje vyhovieť najnáročnejším tepelnotechnickým normám.

Odvodnenie

Pre odvodnenie je použitý obľúbený a kvalitný odkvapový systém Lindab Rainline v 10 farebných odtieňoch.  Systém Lindab Roof umožňuje zviesť dažďovú vodu priamo do pôvodných vnútorných zvodov. Najspoľahlivejším spôsobom odvodnenia je však zviesť odpadovú dažďovú vodu mimo pôdorys panelového domu vonkajším odkvapovým systémom. 

Priaznivá cena

Cena za 1 m2 pôdorysu konštrukcie je závislá na veľkosti strechy, počtu a zložitosti prestupov. Orientačne sa pohybuje od 50,- Eur v prípade jednoduchých sedlových striech bez prestupov, až do 65,- Eur za m2 u valbových striech so zvýšenou atikou a opláštenou výťahovou šachtou. Celková cena novej strechy Lindab Roof sa pohybuje na úrovni cca 100,- Eur za m2 s DPH.  Je nutné pripomenúť, že cena je kompletná a obsahuje materiál Lindab, montáž, žeriav, vyvedenie VZT prestupov, vnútorné vedenie odvodnenia, odvetranie podstrešnéno priestoru, beskozvod a pod. Presnú cenu sme schopní predložiť po finálnom zameraní a sonde strešného plášťa.

Certifikované realizačné firmy pre Lindab Roofpartneri-slk.jpg
Ukážky realizácii systému Lindab Roof
3.jpg 4.jpg
Panelákový dom - Liptovský Mikuláš  
5.jpg 6.jpg
7.jpg 8.jpg
Panelákový dom - Dolný Kubín  

 

Naše systémové riešenie zastrešenia plochej strechy panelákového bytu sa momentálne nachádza na viac ako 60-tich panelákoch v rámci Slovenskej Republiky. Pridajte sa aj vy k našim spokojným zákazníkom.