Odvolanie súhlasu k účasti v spotrebiteľskej súťaži LINDAB a.s. –  e-mail

Meno a priezvisko:

e-mail:

týmto odvolávam svoj súhlas, ktorý som poskytol/a spoločnosti LINDAB a.s., IČO: 36214604, sídlo:05322 Jamník 278 na spracúvanie mojich osobných údajov na nasledovný účel:

a)      Účasť v spotrebiteľskej súťaži, ktorú usporadúva LINDAB a.s.

Beriem na vedomie, že odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania mojich osobných údajov prevádzkovateľom pred týmto odvolaním.

 

alebo


Odvolanie súhlasu – e-mail

 Meno a priezvisko:

e-mail:

týmto odvolávam svoj súhlas, ktorý som poskytol/a spoločnosti LINDAB a.s., IČO: 36214604, sídlo: 05322 Jamník 278 na spracúvanie mojich osobných údajov na nasledovný účel:

a)    Zaradenie do databázy uchádzačov o zamestnanie

Beriem na vedomie, že odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania mojich osobných údajov prevádzkovateľom pred týmto odvolaním.