Kruhové priame


Kruhové oblúkové


Nízke – kruhové pripojenie


Štvorhranné priame


Štvorhranné oblúkové


Obdĺžnikový priamy nízko postavený


Kulisy Aerodym


Koncové tlmiace výustie


Nízke kruhovo stranové pripojenie


Flexibilné