Popis

Nedostatok miesta je častým problémom pri inštalácii vzduchotechnických systémov. To znamená, že je často zložité nájsť dostatočne rovné dĺžky pre inštaláciu priameho tlmiča hluku.

Tento problém je možné odstrániť inštaláciou oblúkového tlmiča hluku.

Pre tú istú dĺžku má väčšinou lepšie tlmenie než ekvivalentní tlmič priamy. Hlavne získate lepšie tlmenie pri vysokých frekvenciách (4 a 8 kHz).

Hrúbka izolácie 100 mm.

Objednávací kód:

BSLCU 100.jpg

 

Viac informácii nájdete v technickej špecifikácii v priloženom .PDF súbore.


Prílohy

bslcu100.pdfKontakt

Photo
Meno Ing. Richard Koller
Telefón 0905 362 794
E-mail richard.koller@lindab.sk